پرسشنامه شایستگی های رهبری (استروند، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   استروند، 2009

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: درستی؛ تفکر استراتژیک؛ توسعه سازمان؛ همکاری؛ خودآگاهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رجبی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.