پرسشنامه آسیب شناسی تربیت دینی (جوانمرد، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   جوانمرد، 1394

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    11 مولفه: روش تربیتی تلقین به نفس؛ فریضه سازی؛ زمینه سازی؛ آراستن ظاهر؛ مبالغه در پاداش ؛ روش تکلیف به قدر وسع؛ ابراز توانایی ؛ موعظه ی حسنه؛ مرحله ای کردن تکالیف؛ بیان مهر و قهر ؛ عطا و حرمان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    جوانمرد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.