پرسشنامه آموزش صلح (فیروزکمیشانی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   فیروزکمیشانی، 1393

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه: آگاهی از صلح و روش¬های حصول به آن، همکاری و تشریک مساعی، مسئولیت پذیری برای اعمال شخصی، مهارت در حل مسالمت¬آمیز تعارضات، احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فیروزکمیشانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.