پرسشنامه اعتماد در مدرسه (هوی و تاچن – موران، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   هوی و تاچن - موران، 2003

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: اعتمادبه مدیر، اعتمادبه همکاران، اعتمادبه مشتری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    سعیدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.