پرسشنامه عوامل موثر بر ترجیح دانش آموزان و خانواده آنها در انتخاب مراکز آموزش عالی (رجایی و درویشی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   رجایی و درویشی 1393

تعداد گویه/سوال:    56+ 56

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: توان اقتصادی خانوادگی، هدف داوطلب، شهریه، آینده شغلی، کیفیت دانشگاه و امکانات دانشگاهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    رجایی و درویشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 160000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.