پرسشنامه یگانگی فرد- سازمان (اوریلی و همکاران، ۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   اوریلی و همکاران، 1991

تعداد گویه/سوال:    53

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس کلی و 8 زیر مقیاس فرعی: معیارهای فردی (1- دانش 2- مهارت ها 3- توانایی ها 4-ویژگی های شغلی 5- علائق 6-شخصیت) و معیارهای سازمانی ( 1- اهداف 2- ارزش ها )

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    اردلان و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.