پرسشنامه بازرایابی تعاملی (ادکرکن و همکاران، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   ادکرکن و همکاران، 2003

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: ارتباطات؛ رفتار ترجیحی؛ شخصی سازی؛ پاداش؛ تمایل به خرید از فروشگاه؛ تعهد ارتباطی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    دلخوش

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.