پرسشنامه بازاریابی حسی (نجاتی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   نجاتی، 1393

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: تجربه، قیمت ،چیدمان، تعامل، تبلیغات دهان به دهان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نجاتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.