پرسشنامه اختلالات عصبی و اسکلتی- عضلانی (ارگونومی) کارکنان (کورینکا و همکاران، ۱۹۸۷)

سازنده ابزار:   کورینکا و همکاران، 1987

تعداد گویه/سوال:    17 + 20

مولفه/زیر مقیاس:    2 + 2 زیرمقیاس: مشخصات فردي؛ ميزان درد و سوزش و ناراحتي؛ نيازهاي فيزيكي شغلي؛ نيازهاي روانشناختي شغلي

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    یزدان پناه

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.