پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پایه مدل سافو و همکاران (۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   بدیع زاده و ارشاد

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: پشتیبانی شرکت؛ بهره وری مدیریتی؛ کمک به تصمیمات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بدیع زاده و ارشاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.