پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده (قربانی، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   قربانی، 1390

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: انطباق پذیری و همبستگی خانواده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قربانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.