پرسشنامه فرآیند چرخه یادگیری هفت گانه (کرفت، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   کرفت، 2001

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمیاس: استنباط، مشارکت، اکتشاف، توضیح ، بسط یادگیری ، ارزیابی و توسعه یادگیری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    تحلیل گویه و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    دارابی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.