پرسشنامه کارکرد تبلیغاتی شبکه اجتماعی تلگرام (حمزه ای، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   حمزه ای، 1396

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: جذابیت های تصویری؛ جذابیت های شعار؛ استفاده از نمادها و سمبل ها؛ استفاده از افرد مشهور؛ اعتماد به تبلیغات؛ خرید کالا از تلگرام

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حمزه ای

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.