پرسشنامه اهداف (هدف های) سازمانی (اسلامی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   اسلامی، 1392

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: قابل قبول، قابل دستیابی و برانگیزاننده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    اسلامی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.