پرسشنامه سبک مدیریت (اشمیت، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   اشمیت، 1998

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    4 سبک: هدفگرا، عضو گرا، سایه نما و میانه رو

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    اسلامی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.