پرسشنامه عملکرد نوآورانه (اسکندرزاده، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   اسکندرزاده، 1393

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: نوآوری در محصول؛ نوآوری رفتاری؛ نوآوری فرایندی و نوآوری استراتژیک

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    اسکندرزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.