فراخوان ارسال مقاله به نشریه علمی-تخضصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بدینوسیله از تمامی پژوهشگران گرامی به منظور ارسال مقالات تحقیقاتی خود به فصلنامه علمی-تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دعوت به عمل می آید.

زمینه پژوهشی: کلیه موضوعات مرتبط مدیریت و حسابداری

طریقه ارسال: از طیق ایمیل به نشانی mshjournal@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۱۷۶۰۵۶۲۷

زمان بررسی مقالات: حداکثر ۲ هفته

هزینه داوری: رایگان

هزینه چاپ: ۱۲۰ هزار تومان

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.