پرسشنامه ارزیابی قلدری سازمانی ( اینرسن و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   اینرسن و همکاران، 2009 و مدل لسچينگر و همكاران (2014)

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: قلدری مرتبط با کار؛ قلدری شخصی و قلدری فیزیکی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    شجاعی و همکاران (1395)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *