پرسشنامه ارزیابی رستورانها از طریق مشتری (لی، ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   لی 1997

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیرمقیاس: ارزش کلی خدمات؛ انتظار ارزش خدمات؛ قابلیت اعتماد؛ پاسخگویی؛ تضمین؛ همدردی؛ قیمت های پایین؛ زمان کوتاه؛ مکان مناسب؛ عملکرد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد- خود پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.