پرسشنامه مهارت های فکری و عملی دانشجویان (دارابی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   دارابی، 1393

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیرمقیاس: تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، تفکر خلاق ، تفکر انتقادی ، ارتباط مکتوب و شفاهی ، سواد کمی ، سواد اطلاعاتی ، کار تیمی و حل مسأله

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    دارابی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.