پرسشنامه و آزمون افسردگی (کوتچر، ۲۰۰۶)

سازنده ابزار:   کوتچر، 2006

تعداد گویه/سوال:    6

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش دارد- همرا با نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شهیدی و شجاعی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.