پرسشنامه ارزیابی چابکی سازمانی (بیکی ده آبادی، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   بیکی ده آبادی (1389)

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: انعطاف پذیری، پاسخ گویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی، کیفیت، شایستگی و منابع انسانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    بیکی ده آبادی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.