پرسشنامه نیازهای آموزشی برای پژوهش معلمان (اکرمی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   اکرمی (1392)

تعداد گویه/سوال:    51

مولفه/زیر مقیاس:    21 زیرمقیاس: بیان مساله، اهداف، فرضیات، جامعه، نمونه، نتیجه گیری، پیشنهادات، روش، جمع آوری نتایج، کاربرد نتایج و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    اکرمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.