پرسشنامه بهزیستی کارکنان (کالشون و بون، ۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   کالشون و بون، 2012

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: - رضایت شغلی- احترام سازمانی در برابر کارمند- علاقه به کار- وارد کردن کار در زندگی خصوصی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    زند کریمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.