پرسشنامه سنجش (آمادگی روانی) مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3) (سالملا و همکاران، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   سالملا و همکاران، 2001

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    12زیر قیاس: مهارت هاي رواني پايه (هدف گزيني، تعهد و اعتماد به نفس)، مهارت هاي روان تني (واكنش به استرس، كنترل ترس، آرميدگي و نيرو بخشي) و مهارت هاي شناختي (تمركز، بازيافت تمركز، تصويرسازي، تمرين ذهني و طرح مسابقه)

مقیاس/طیف:    7درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    همبستگی و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    واعظ موسوی؛ ریاحی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.