پرسشنامه مدیریت زمان (اسمیت، ریلی و کارن میدکیف، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   اسمیت، ریلی و کارن میدکیف، 1989

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    موتابی و فتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.