پرسشنامه خودسنجی اضطراب (فروزش، ۱۳۷۴)

سازنده ابزار:   استفاده شده در پایان نامه فروزش، 1374

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: ایجابی و سلبی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فروزش

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.