پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار (هیل و جونز، ۲۰۱۰)

سازنده ابزار:   هیل و جونز، 2010

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: کیفیت، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان، کارایی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رضایی دولت‌آبادی و همکاران ؛ سلطانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.