پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی (معافیان و پیشقدم، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   معافیان و پیشقدم، 1388

تعداد گویه/سوال:    47

مولفه/زیر مقیاس:    12 زیرمقیاس: توانایی آموزشی، روابط اجتماعی، توجه به همه، امتحان، تعهد، تسهیل کننده های یادگیری، توانمندسازی، تسهیل کننده های تدریس، پذیرش فیزیکی و احساسی، همدلی، حضور در کلاس، پویایی در تدریس

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    معافیان و پیشقدم

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.