پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی (محمدی، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   محمدی، 1388

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: 1. مشكلات مربوط به مديريت در گردشگري ورزشي؛ 2. مشكلات فرهنگي در بخش گردشگري ورزش؛ 3. مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي گردشگري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    محمدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.