پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ) (دیودا، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   دیودا، 1989

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: تکلیف مداری (وظیفه مداری) و خودمداری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    شمشیری؛ زنده کار؛ بهرامی و یوسفی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.