پرسشنامه هیجان ورزشی (جونز و همکاران، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   جونز و همکاران، 2005

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: اضطراب ، افسردگی ، برانگیختگی و شور ، خشم ، شادکامی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    جونز و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.