پرسشنامه مشکلات آموزش بالینی از نظر دانشجویان و مربیان (دهقانی، دهقانی و فلاح زاده، ۱۳۸۴)

سازنده ابزار:   دهقانی، دهقانی و فلاح زاده، 1384

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: وضعیت آموزشی و عوامل مشکل زا

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    دهقانی، دهقانی و فلاح زاده، 1384

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.