پرسشنامه دانش و اعتقاد افراد در مورد روش های پیشگیری از سرطان کولورکتال (روده بزرگ) براساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM) چمپیون CHAMPION

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    16+15+60

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: دموگرافیک به علاوه آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، و موانع درک شده، خودکارامدی درک شده، راهنمای عمل

مقیاس/طیف:    5 و 3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    دارد اما مجددا سنجیده شود

پایایی:    دارد اما مجددا سنجیده شود

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 140000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.