پرسشنامه سواد سلامت مادری و نتایج بارداری MHLAPQ (موجونییلا، ۲۰۱۱)

سازنده ابزار:   موجونییلا، 2011

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: سواد سلامت مادری (شامل گفتاری و شنیداری و خود مدیریتی) و نتایج بارداری (شامل مراقبت های دوران بارداری و نتیجه بارداری)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    خرازی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. پرسشنامه brief-TOFLA رو به انگلیسی و فارسی می خوام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.