پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اوتیسم ASSQ (اهلر و گیلبرگ، ۱۹۹۳)

سازنده ابزار:   اهلر و گیلبرگ، 1993

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: مشکلات کوردک در حوزه تعاملات اجتماعی، مشکلات کوردک در زمینه تاخیر زبان و گفتار، مشکلات رفتاری و بازیهای سمبولیک غیر عادی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کاسه چی و همکاران

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.