پرسشنامه کارایی کارکنان (حاجی زاده، ۱۳۸۴)

سازنده ابزار:   حاجی زاده، 1384

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: تساوی، همسویی، سرعت در کار و استفاده از تجهیزات و امکانات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حاجی زاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.