پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی ۴۰ آیتم (استرنبرگ و واگنر، ۱۹۹۲)

سازنده ابزار:   استرنبرگ و واگنر (1992)

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    5 سبک: سبک تفکر اجرایی، سبک تفکر قانونی، سبک تفکر قضایی، سبک تفکرآزاد اندیش، سبک تفکر محافظه کار

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    محمدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.