پرسشنامه کارآفرین برتر بخش کشاورزی ۹ زیرمقیاس و ۱۹ آیتم

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیرمقیاس: ویژگیهای کارآفرین، نوآوری، ریسک پذیری، حجم سرمایه، آینده نگری، بهره وری و توسعه منابع انسانی، اشتغال، منطقه جغرافیایی و لوح و نشانهای دریافتی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    دهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر کشور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.