پرسشنامه اثربخشی دوره های کمک های اولیه (یگانه و جوکار، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   یگانه و جوکار، 1390

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: محتوای دوره، وضعیت آموزشی، اصول اساسی نهضت صلیب سرخ و حلال احمر، ارتقای مهارتهای فراگیران

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یگانه و جوکار

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.