پرسشنامه سلامت ذهنی ۱۸ سوالی MHI (ویت و ویر، ۱۹۸۳)

سازنده ابزار:   ویت و ویر، 1983

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: اضطراب، افسردگی، کنترل رفتار، هیجان مثبت

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    آقایی میبدی و همکاران؛ Veita & Ware

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. سلام من قرقانی هستم پرسشنامه را به صورت ترجمه فارسی می خواستم اگر لطف کنید ترجمه شده اش را بفرستید ممنون می شوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.