پرسشنامه سلامت روانی برای دانشجویان جدید الورود (زارع و امین پور، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   در کتاب زارع و امین پور، 1390

تعداد گویه/سوال:    52

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه: افسردگی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی، پارانویا، احساس نگرانی، روان پریشی، پرخاشگری، سلامت روان

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    زارع و امین پور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.