پرسشنامه و مقیاس محیط (جو) خانواده ۹۰ سوالی FES (موس و موس، ۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   موس و موس، 1994

تعداد گویه/سوال:    90

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس کلی و 10 زیر مقیاس فرعی : رابطه خانوادگی (انسجام، بیانگری، تعارض) و رشد شخصی خانوادگی (استقلال، پیشرفت مدار، منطقی-فرهنگی مدار، پرتکاپو-تفریح مداری، اخلاقی-مذهبی مدار) و بقای نظام خانوادگی (سازماندهی و کنترل)

مقیاس/طیف:    درست/ نادرست

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه نسخه زبان انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و همبستگی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:    15 صفحه

منبع:    خدامی ؛ ملا شریفی و همکاران؛ Moos & Moos

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. سلام برای پرسشنامه موس موس پول پرداخت کردم نتونستم مطلب رو بخرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.