پرسشنامه استرس شغلی (رسولی، ۱۳۸۴) ۱۵ آیتم

سازنده ابزار:   رسولی، 1384

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه: مطالبات، کنترل، حمایت مدیران، حمایت همکاران، ارتباطات و نقش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رسولی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.