پرسشنامه استرس شغلی (HSE) سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان

سازنده ابزار:   HSE سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: تقاضا؛ کنترل؛ حمایت همکار؛ حمایت مدیران و سرپرستان؛ ارتباط؛ نقش؛ تغییر

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی، سازه ای، همگرایی و افتراقی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    آزاد مرز آبادی و غلامی فشارکی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *