پرسشنامه استرس شغلی SJSI (ترنیچ و اسپیلبرگر، ۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   ترنيچ و اسپيلبرگر، 1991

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: انجام وظيفه، مشاركت و تصميم گيري، مسؤليت، محيط كاري، حمايت، رقابت، روابط، ارتقا و پاداش

مقیاس/طیف:    9 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عسگري بيگدلي؛ عسگري

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.