پرسشنامه حل تعارض (CRQ) ویکز (۱۹۹۴) و فیشر و اوری (۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   ویکز (1994) و فیشر و اوری (1991)

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیرمقیاس: تعارض را امری طبیعی می داند؛ فضا و موقعیت؛ شفاف سازی دریافت و برداشت ها؛ توجه به نیازها به جای خواسته ها؛ ایجاد رابطه همکاری مثبت و قدرتمند؛ تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته ها؛ ارائه گزینه هایی برای سود متقابل؛ بسط و ارائه کارهای شدنی، هدف گذاری گام به گام تا عمل؛ ایجاد توافق های مبتنی بر سود متقابل؛ ملاحظه کاری و مراعات بیش از حد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    حقيقي و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.