پرسشنامه سبک های تدریس TSI (کرد، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   کرد، 2005

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس کلی: اهداف تدریس (ارائه مفهوم انتزاعی و کاربردی؛ نوع یادگیری سطحی و عمقی) و روش های تدریس (تعامل فردی و گروه های مشارکتی؛ پردازش شناختی نمادی و اجرائی)

مقیاس/طیف:    4 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه نسخه زبان انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    درویش

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.