پرسشنامه سبک تدریس (گراشا و ریچمان، ۱۹۹۶) ۴۰ سوالی

سازنده ابزار:   گراشا و ریچمان، 1996

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: سبك تخصصی یا خبره ،سبك اقتدار رسمی یا آمرانه، سبك مدل شخصی یا فردي، سبك تسهیل گری یا تسهيل كننده، سبك تعاملی یا وكالتي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه به زبان انگلیسی است اما توضیحاتش فارسی است.

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حسن زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.