پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند یا نام تجاری (نعمتی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   نعمتی، 1393

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیرمقیاس: صرف تبلیغات-نگرش نسبت به تبلیغات-تبلیغات پولی-تبلیغات غیرپولی-آگاهی از برند- کیفیت ادراک شده -وفاداری به برند- شهرت برند- رضایت از برند

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نعمتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.